29 سپتامبر, 2023

دانلود پروپوزال

دانلود پروپوزال با موضوع امنیت

چکیده مقاله:

با توجه به تکثر قومی- مذهبی در کشور ایران و همچنین تمرکز بیشتر این تکثر در استان آذربایجان غربی و سابقه تاریخی روابط سازشی و تضادی اقوام ساکن در این منطقه و همچنین متورم شدن پدیده امنیت و پایداری آن در مناطق متکثر مورد نظر، لزوم یک تحقیق میدانی در جهت سنجش میزان همگرایی و امنیت با ثبات در جامعه مذکور ضروری ساخت. لذا این پژوهش در پی اندازه گیری میزان همگرایی اقوام و تأثیر آن بر امنیت پایدار و ابعاد آن در استان آذربایجان غربی بوده است. روش تحقیق آن نیز از نوع پیمایشی با پرسشنامه کتبی بوده است و که جامعه آماری که کل شهرهای دو قومیتی استان و شهر مهاباد بوده است که روش نمونه گیری آن از نوع خوشه ای و حجم نمونه 500 نفر بوده است. ابزار تحلیل نیز نرم افزار تحلیل معادلات ساختاری لیزرل و spss بوده است که با بررسی اطلاعات بدست آمده نتایج زیر بدست آمده است: طبق نتایج پژوهش میزان همگرایی بین قوم آذری و کرد به یک اندازه بوده است و تفاوت همگرایی بین طرفین معنی دار نبوده است. طوری که میانگین میزان همگرایی بین آنها در مقیاس صفر تا 100، بیشتر از 76 درصد بوده است. متغیر ا منیت پایدار بر اساس تعاریف نظری در این تحقیق به سه بعد امنیت انسانی، ملی و جهانی تقسیم و بر این اساس عملیاتی شده است. میزان احساس امنیت پایدار نیز در بین پاسخگویان بیشتر از 66 درصد بوده است. در حالی که بیشترین احساس امنیت پایدار مربوط به بعد امنیت ملی و کمترین مقدار نیز مربوط به امنیت انسانی بوده است. طبق نتایج تحلیل لیزرل، همگرایی اقوام بیش از 33 درصد از تغییرات احساس امنیت پایدار را تبیین می کند. همچنین بررسی رابطه بین همگرایی اقوام و ابعاد امنیت پایدار نشان می دهد که متغیر همگرایی به ترتیب 40 درصد، 23 درصد، 16 درصد تغییرات ابعاد امنیت ملی، امنیت انسانی و امنیت جهانی را تبیین می کند.

دانلود پروپوزال با موضوع امنیت

دانلود پروپوزال

دانلود پروپوزال

پروپوزال شامل:

طرح مسئله

اهمیت و ضرروت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

تحقیقات پیشین

مفاهیم کلیدی

روش تحقیق

روایی و پایایی

جامعه آماری و نمونه

روش گرد آوری اطلاعات

منابع

—————————————————-

دانلود پروپوزال با موضوع امنیت

تعداد صفحات  14 صفحه

قیمت : 7500 تومان

بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده می شود و همچنین به ایمیل شما ارسال می گردد.

 

[purchase_link id=”2419″ style=”button” color=”blue” text=”خرید”]

ما در فایل دی جدیدترین آموزش ها را برای شما فراهم نموده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *