4 دسامبر, 2022

پسری که با مرگش دختران را به وحشت انداخته

پسری که با مرگش دختران را به وحشت انداخته

یک فرد 23 ساله با بیماری خود افراد زیادی را دچار شوک کرد تعداد بسیاری از افرادی که دچار وحشت شدند بیشتر خانم هایی بودند که با این جوان رابطه دوستانه داشته اند.

فرد 23 ساله به نام دانیل دکو برای چند سال بیماری ایدز خود را از همگان پنهان می نمود.اما هنگامی که فوت نمود پزشک قانونی تشخیص داد که وی دچار ایدز بوده است.از هنگامی که خبر بیماری او در بین تششیع کنندگان او پیچید موجبات وحشت عده زیادی از زنان را سبب شد.

پسری که با مرگش دختران را به وحشت انداخته

پسری که با مرگش دختران را به وحشت انداخته

جمعا 40 زن جهت تست ویروس اچ ای وی به بیمارستان مراجعه نمودند و اکنون تا رسیدن نتیجه در وحشت بسر می برند.

یکی از پزشکان محلی شهر  در جنوب شرق دولج کانتری رومانی سعی می نماید بیماری وی را عمومی نماید اما با تهدید خانواده متوفی روبرو می شود.

متوفی کورنل استانسیو پس از رابطه برقرار نمودن دکو با دختر دیگر سعی می نماید انرا عمومی نماید که با مخالفت وکیل مادر متوفی روبرو می گردد.وی تهدید می گردد چنانچه به این کار اقدام نماید از سوی وکیل تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد

دکتر کورنل می گوید من می دانستم که دکو با دختران زیادی رابطه دارد اما کاری از دستم ساخته نبود.

پسری که با مرگش دختران را به وحشت انداخته
بسیاری از خانم های شرکت کننده در تششیع جنازه دکو هنگامی که متوجه شدن وی دچار ویروس ایدز بودند به شدت دچار وحشت و اضطراب شدند.

هر چند فرد مرده غیر قابل تعقیب است اما تحقیقات از خانواده متوفی و سایر افرادی که در این زمینه اگاهی داشته اند شروع شده است.بر اساس قانون رومانی چنانچه فردی بداند دچار ویروس ایدز می باشد و دیگران را مبتلا نماید بین 5 تا 15 سال زندانی می گردد

ما در فایل دی جدیدترین آموزش ها را برای شما فراهم نموده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.