27 فوریه, 2024

قویترین ارتش های جهان 2017

آشنایی با قویترین ارتش های جهان 2017

1- ایالات متحده ایالات امریکا

ایالات متحده همواره بهترین ارتش جهان را از نظر کیفی و حتی کمی داراست. این کشور درسال 2017 نیز بعنوان بهترین ارتش جهان انتخاب شده است و سامانه دفاع موشکی آن در سراسر جهان دارای شعبه است. این سامانه دفاع موشکی که بتازگی آخرین مراحل نصب خودرا گذرانده است،

می‌تواند موشک هاي پرتاب شده به سمت خاک این کشور را در هر شرایطی مورد هدف قرار دهد. این کشور هم اینک نزدیک به 325 میلیون جمعیت دارد که 1 میلیون و 400 هزار نفر آن در ارتش خدمت می‌کنند. همینطور نیروهای رزرو آن نیز 1 میلیون و 100 هزار نفر هستند که درصورت لزوم آماده خدمت خواهند بود. سالانه 4 میلیون و 220 هزار نفر از جمعیت این کشور به سن خدمت سربازی می‌رسند.

قویترین ارتش های جهان 2017 ایالات متحده هم اینک به بیش از 5900 عراده تانک پیشرفته، 41062 زره پوش فایتر، 1934 فروند SPG، بیش از 1300 فروند تریلر توپخانه و بیش از 1331 سامانه پرتابگر موشک چندگانه حداقل در نیروی زمینی آن فعالیت دارند. از مجموع 13762 هواپیمای نظامی این کشور، نزدیک به 2300 فروند آن از نوع جنگنده رهگیر بوده و 2785 جنگنده حملات استراتژیک را در اختیار دارد.

بیش از 1000 فروند بالگرد تهاجمی، 6065 بالگرد حمل و نقل نظامی که گاها بعضی از انها نیز مسلح هستند، 2831 هواپیمای آموزشی و 5739 هواپیمای حمل و نقل نیز در نیروی هوایی این کشور خدمت میکنند. دربخش نیروی دریایی نیز این کشور بهترین نیروی دریایی جهان را در اختیار دارد؛ 415 کشتی

و رزم ناو جنگی در اختیار این کشور قرار دارد که از این مقدار 19 ناو هواپیما بر فعال، 8 ناوچه، 63 ناوشکن، 70 زیردریایی، 13 کشتی دفاع ساحلی و 11 کشتی مبارزه با مین دراین نیرو فعالیت می‌کنند.

2- روسیه

روسیه پس از یک بازه زمانی که از هرگونه جنگ و نبرد به دور بوده است، بتازگی سوریه را محلی برای نبرد و حتی تست سلاح هاي جدید خود میبیند. این کشور پهناور هم اینک جمعیتی بالغ بر بیش از 142 میلیون نفر را داراست که 70 میلیون نفر آن ها را نیروی انسانی در معرض تشکیل می‌دهند.

این کشور در نیروی زمینی خود دارای 20216 تانکرسوخت رسان، 31298 وسیله نقلیه زره پوش، 4625 تریلر توپخانه، 5972 فروند SPG و تعداد 3793 فروند سیستم چندگانه پرتابگر موشک است

قویترین ارتش های جهان 2017 نیروی هوایی فدراسیون روسیه متشکل از 3794 هواپیمای نظامی است که از این تعداد 806 فروند جنگنده رهگیر، 1438 بمب افکن و درگیر هوایی، 1124 فروند حمل و نقل هوایی، 387 هواپیمای آموزشی، 1389 هلیکوتر نظامی و 490 بالگرد تهاجمی نیز در اختیار این نیرو است. دربخش نیروی دریایی نیز 352 کشتی جنگی متشکل از 1 فروند ناو هواپیمابر،

6 ناوچه، 15 ناوشکن، 81 رزم ناو، 63 زیردریایی و 28 شماره نیز دفاع ساحلی هستند. روسیه دومین قدرت نظامی جهان به شمار می‌رود.

3- چین

چین پس از چند سال تلاش فراوان، هم اینک به رتبه سوم جدول تعداد زیادی از مجموعه ها بعنوان بهترین هاي جهان رسیده است. این کشور حداقل در زمینه نیروی انسانی بسیار توانمند است. 1373541278 دراین کشور زندگی می‌کنند که اعضای ثابت ارتش آنرا 2 میلیون و 335 هزار به همراه 2 میلیون و 300 هزار نیروی ذخیره تشکیل میدهند.

به عبارت ساده تر چین می‌تواند به سرعت بیش از 4 میلیون و 500 هزار نفر نیروی انسانی را برای یک جنگ آماده سازد! نیروی زمینی این کشور دارای 6457 مخزن سوخت رسان سنگین، 4788 فروند زره پوش مسلح مثل تانک، 1710 فروند SPG، تعداد 6246 تریلر توپخانه و 1770 فروند سامانه پرتابگر موشک است.

قویترین ارتش های جهان 2017  نیروی هوایی چین امروزه به علت خرید هاي باکیفیت و همینطور مهندسی معکوس انواع جنگنده ها در حالات مناسبی قرار دارد. در مجموع 2955 هواپیما در اختیار نیروی هوایی آن قرار دارد که از این تعداد 1271 جنگنده رهگیر، 1385 هواپیمای نظامی بال ثابت مثل بمب افکن، 782 حمل و نقل هوایی،

352 هواپیمای آموزشی، 912 هلیکوتر و 206 بالگرد تهاجمی تشکیل می‌دهند. چین دارای 714 کشتی جنگی است که 1 ناوهواپیمابر، 51 ناوچه، 35 ناوشکن، 35 رزمناو، 68 زیردریایی، 220 کشتی دفاع از ساحل و 31 ضد مین در آن خدمت میکنند.

4- هند

هندوستان نیز به خودی خود همواره درگیر مسائلی است که اکثر آن ها مرتبط با کشور پاکستان است. این دو کشور درسال هاي اخیر مشکلات خودرا عمدتا در نبردهایی حل و فصل کرده اند! چهارمین ارتش نیرومند جهان در اختیار این کشور است که پرسنل ثابت آنرا 1 میلیون و 325 هزار نفر به همراه 2 میلیون و 143 هزار نیروی ذخیره تشکیل میدهند.

نیروی زمینی این کشور دارای 4426 مخزن سوخت رسانی، 6704 خودروی زرهی مسلح، 290 فروند SPG، 7414 تریلر توپخانه ودر انتها 292 فروند پرتابگر موشک چند گانه است.

2102 فروند هواگرد در نیروی هوای آن حضور دارند که از این تعداد 676 جنگنده رهگیر، 809 بمب افکن و غیره، 857 فروند حمل و نقل هوایی، 323 جت آموزشی، 666 بالگرد و تنها 16 فروند هلیکوتر تهاجمی وجوددارد. هند دارای 295 کشتی جنگی است که 3 ناو هواپیمابر، 14 ناوچه، 11 ناوشکن، 23 رزمناور، 15 زیردریایی، 139 کشتی دفاع ساحلی و 6 ضد مین در آن خدمت میکنند. این کشور همواره در حال بروزرسانی ارتش خود است.

قویترین ارتش های جهان 2017

5- فرانسه

کشور 67 میلیون نفری فرانسه دارای یک ارتش منظم است که رتبه 5 جهان در اختیار دارد. 205000 نفر پرسنل ثابت و 195770 نفر نیز پرسنل ذخیره در ارتش این کشور فعالیت دارند. فرانسه دارای 6863 انواع خودروی زرهی مثل تانک است. همینطور 325 فروند SPG، 233 تریلر توپخانه و 44 پرتابگر چندگانه موشک

در اختیار نیروی زمینی آن قراردارند. دربخش نیروی هوایی، فرانسه از جمله کشور های سازنده جنگنده بوده و دارای 1305 فروند هواپیمای جنگی است که 269 فروند آنرا جنگنده هاي رهگیر مدرن تشکیل میدهند

284 هواپیمای پیش هشدار و بمب افکن، 662 هواپیمای ترابری، 610 بالگرد و 49 بالگرد تهاجمی تشکیل می‌دهند. فرانسه در نبردهای خود علیه مواضع تروریست ها بسیار پیروز عمل کرده است که آموزش هاي نظامی و برپایی رزمایش هاي متعدد از جمله دلایل آن است. نیروی دریایی فرانسه دارای 118 کشتی جنگی است که 4 ناو هواپیمابر، 11 ناوچه، 4 ناوشکن، 10 زیردریایی، 17 کشتی دفاع ساحلی و 18 ضد مین است.

قویترین ارتش های جهان 2017

6- انگلستان

انگلستان در کمتر نبردی شکست را پذیرا بوده است. این کشور در ارتش خود دارای 150 هزار پرسنل است ودر صورت نیاز میتواند 182 هزار نیرو را نیز فراخوانی کند. 5948 فروند وسیله نقلیه زرهی حاوی تانک و نفربر، 89 فروند SPG، 138 فروند تریلر توپخانه و 48 سیستم چند گانه پرتابگر موشک چند گانه در اختیار نیروی زمینی آن است. نیروی هوایی انگلستان از نظر کیفی در سطح بالایی بوده و از جمله خریداران جنگنده F-35 است.

856 هواپیما در اختیار نیروی هوایی آن است که 88 فروند رهگیر، 168 هواپیماهای دیگر جنگی، 337 هواپیمای ترابری، 329 هواپیمای آموزشی و 347 فروند بالگرد ودر انتها 39 بالگرد تهاجمی آنرا شکل میدهند. این کشور در سال های اخیر با تلاش جهت کاهش نیروی انسانی خود، تجهیزات پیشرفته تری رابه خدمت گرفته است.

نیروی دریایی انگلستان متشکل از 76 کشتی جنگی است که 2 شماره از انها ناو هواپیما بر، 13 ناوچه، 6 ناوشکن، 11 زیردریایی، 4 کشتی دفاع ساحلی و 15 ضد مین است.

قویترین ارتش های جهان 2017

7- ژاپن

ژاپن هم اینک دارای بیش از 126 میلیون نفر جمعیت است. از این تعداد 250 هزار نفر را پرسنل ارتش تشکیل میدهند و همینطور 57900 نفر نیز نیروی ذخیره در آن وجود دارند. 2850 فروند انواع خودروی زرهی مثل تانک و نفربر، 202 خودروی مسلح SPG، 500 تریلر توپخانه و 99 سیستم چند گانه پرتاب موشک مهم ترین بخش نیروی زمینی آنرا تشکلی می‌دهند.

نیروی هوایی این کشور نیز در حالات مناسبی است به طوریکه 1594 هواپیما در نیروی هوایی آن است که 288 شماره از انها رهگیر هستند.

287 هواپیمای بال ثابت و بمب افکن، 481 هواپیمای حمل و نقل، 447 هواپیمای آموزشی، 659 بالگرد و 119 بالگرد تهاجمی در نیروی هوایی حضور دارند. نیروی دریایی ژاپن که به علت وجود دریای بزرگ وظایف سنگینی را بر عهده دارد، دارای 131 کشتی جنگی حاوی 4 ناو هواپیمابر، 42 ناوشکن، 6 رزم ناو، 17 زیردریایی، 6 کشتی دفاع ساحلی و 25 ضد مین است. بسیار بعید بنظر میرسد که ژاپن به سادگی وارد جنگ با کشوری گردد.

قویترین ارتش های جهان 2017

8- ترکیه

هشتمین ارتش نیرومند جهان در اختیار ترکیه است. این کشور بیش از 80 میلیون نفر جمعیت دارد که 410500 نفر انها را اعضای ثابت ارتش و بیش از 185 هزار نفر را نیروهای ذخیره ارتش تشکیل می‌دهند. ترکیه در نیروی زمینی خود از 7550 فروند خودروی زرهی مثل تانک و نفر بر بهره می‌برد. همینطور 1013 فروند SPG، 697 تریلر توپخانه

و 811 فروند سیسم پرتابگر موشکی در اختیار آن است. دربخش نیروی هوایی نیز ترکیه بسیار مسلح است؛ 1018 فروند هواپیما در اختیار نیروی هوایی ترکیه است که 207 فروند آن جنگنده رهگیر، 207 فروند هواپیمای بمب افکن و بال ثابت، 439 فروند هواپیمای حمل و نقل، 276 جت آموزشی، 455 هلیکوتر و 70 هلیکوتر تهاجمی تشکیل می‌دهند. و اما ترکیه دارای یک نیروی دریایی کامل است که در مجموع 194 فروند کشتی

در آن خدمت می‌کنند. 16 ناوچه، 9 رزم ناو، 12 زیردریایی و 34 کشتی دفاع ساحلی و 11 کشتی ضد مین دراین کشور خدمت میکنند. ترکیه اینروزها پر تنش و پر حاشیه است.

قویترین ارتش های جهان 2017

9- کشور آلمان

معرفی قوی ترین ارتش های جهان در سال 2017

معرفی قوی ترین ارتش های جهان در سال 2017

عجیب است که کشور آلمان پس از ترکیه قرار گرفته است؛ این کشور به علت دستاوردهای ساخت سخت افزارهای نظامی خود، بسیار پیشرفته است. از جمعیت 80 میلیونی کشور آلمان، 180 هزار نفر در ارتش به صورت ثابت و 145 هزار نفر نیز ذخیره حضور دارند. 5869 فروند خودروی زرهی و تانک، 154 فروند SPG و 50 پرتابگر موشک

در نیروی زمینی کشور آلمان هستند. این کشور مدرن ترین تانک جهان «لئوپارد» را در اختیار دارد. از مجموع 698 هواپیمای نظامی این کشور، 92 جنگنده رهگیر، 169 جنگنده و بمب افکن ترکیبی، 345 هواگرد حمل و نقل نظامی، 47 جت آموزشی، 375 هلیکوتر ودر انتها 47 هلیکوتر تهاجمی در اختیار نیروی هوایی کشور آلمان است.

همینطور نیروی دریایی کشور آلمان نیز از 81 کشتی برخوردار است که 10 فروند آنرا ناوچه هاي رزمی، 6 زیردریایی، 4 کشتی دفاع ساحلی و 14 کشتی ضد مین نیز از دارایی هاي آن به شمار می‌رود. کشور آلمان در حال حاضر روابط تیره اي با ترکیه دارد. همینطور این کشور با گروه تروریستی داعش به صورت شرکت در ائتلاف بین المللی در حال نبرد است.

قویترین ارتش های جهان 2017

10- ایتالیا

و دهمین ارتش نیرومند جهان از نظر Global Firepower کشور ایتالیا است. این کشور بیش از 62 میلیون نفر جمعیت دارد و 320 هزار نفر انها از پرسنل ثابت ارتش هستند. این کشور 42 هزار نفر نیروی ذخیره آماده فراخوانی دارد و نیروی زمینی آن از 6972 ماشین و تانک زرهی بهره می‌برد. همینطور 164 فروند SPG، 92 تریلر توپخانه و 21 لانچر پرتابگر موشک در اختیار نیروی زمینی و پدافند موشکی این کشور است. نیروی هوایی ایتالیا دارای 822 هواپیما است

که 79 فروند آنرا جنگنده هاي رهگیر، 185 هواگرد ترکیبی و بمب افکن، 424 هواگرد ترابری نظامی، 189 جت آموزشی، 430 فروند بالگرد ودر انتها 59 هلیکوتر تهاجمی است. این کشور دارای یک نیروی دریایی کارآمد است و 143 کشتی نظامی را در اختیار دارد که از این تعداد 2 ناو هواپیما بر، 14 ناوچه، 4 ناوشکن، 4 رزم ناو، 7 زیردریایی، 10 کشتی دفاع ساحلی و 10 ضد مین هستند

20- ایران(قویترین ارتش های جهان 2017)

ارتش ایران پهناور دراین لیست جایگاه بیستم رابه خود اختصاص داده است؛ ایران دارای بیش از 82 میلیون نفر جمعیت است و 545 هزار نفر در ارتش آن خدمت میکنند که درصورت نیاز می‌تواند از 1 میلیون و 800 هزار نیروی ذخیره نیز استفاده نماید. ایران دارای 1315 دستگاه خودروی زرهی و تانک،

320 فروند SPG، 2078 شماره تریلر توپخانه اي و 1474 لانچر پرتابگر موشک ترکیبی است. همینطور نیروی هوایی ارتش ایران نیز از 477 هواپیما بهره میبرد که 137 فروند آن از نوع رهگیر بوده و 137 بمب افکن و دیگر نمونه ها نیز در اختیار این نیرو است.

203 فروند هواپیمای حمل و نقل هوایی، 79 جت آموزشی و 126 بالگرد نیز از جمله دیگر دارایی هاي نیروی هوایی ارتش ایران است که البته دراین لیست تنها به وجود 12 هلیکوتر تهاجمی اشاره شده است که قطعا بیش از این مقدار را در اختیار داریم. نیروی دریایی ارتش ایراناز 398 کشتی و قایق جنگی بهره می‌برد

که از این تعداد 5 ناوچه، 3 رزم ناو، 33 زیردریایی، 230 کشتی دفاع از ساحل و 10 ضد مین است. در ایران سالانه 3 میلیون و 957 هزار نفر برای خدمت سربازی به سن قانونی می‌رسند. ایران 47 میلیون نیروی انسانی دارد. ارتش ایران در هیچ یک از جنگ هایي که حداقل در 100 سال اخیر در آن شرکت کرده است شکست نخورده و همواره از جمله بهترین هاي منطقه بوده است.

قویترین ارتش های جهان 2017

1..۰۸۹۱ – ایالات متحده ایالات امریکا «شمال امریکا و ناتو»

2..۰۹۶۳ – روسیه «آسیا»

3..۰۹۷۷ – چین «آسیا»

4..۱۶۶۳ – هند «آسیا»

5..۲۰۰۱ – فرانسه «اروپا و ناتو؛ Eunion» 6..۲۱۹۸ – پادشاهی متحده «اروپا و ناتو؛ Eunion»

7..۲۲۲۷ – ژاپن «آسیا»

8..۲۶۱۴ – ترکیه «آسیا، شرق میانه، ناتو»

9..۲۶۳۴ – کشور آلمان «اروپا و ناتو؛ Eunion»

10..۲۷۷۲ – ایتالیا «اروپا و ناتو؛ Eunion»

11..۲۸۰۴ – کره جنوبی «آسیا»

12..۳۰۹۵ – مصر «آفریقا؛ شرق میانه»

13..۳۳۶۷ – پاکستان «آسیا»

14..۳۴۷۱ – اندونزی «آسیا، جنوب شرقی»

15..۳۵۸۹ – اسرائیل «شرق میانه»

16..۳۷۰۱ – ویتنام «آسیا، جنوب شرقی»

17..۳۷۷۱ – برزیل «جنوب امریکا؛ لاتین»

18..۳۸۷۶ – لهستان «اروپا و ناتو؛ Eunion»

19..۳۹۰۱ – تایوان «آسیا»

20..۴۰۲۴ – ایران «شرق میانه»

21..۴۰۶۱ – تایلند «آسیا، جنوب شرقی»

22..۴۱۷۳ – استرالیا «آسیا»

23..۴۳۲۷ – کره شمالی «آسیا»

24..۴۴۵۲ – عربستان سعودی «شرق میانه»

25..۴۴۶۵ – کانادا «شمال امریکا و ناتو»

26..۴۴۷۷ – الجزایر «آفریقا»

27..۵۰۲۷ – اسپانیا «اروپا و ناتو؛ Eunion»

28..۵۱۴۲ – یونان «اروپا و ناتو؛ Eunion»

29..۵۷۸۷ – سوئد «اسکاندیناوی؛ Eunion»

30..۵۸۵۱ – اوکراین «اروپا»

ما در فایل دی جدیدترین آموزش ها را برای شما فراهم نموده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *