28 فوریه, 2024

کار نکردن بعضی دکمه های کیبورد کامپیوتر