15 ژوئن, 2024

چک 10 میلیاردی برای کمک به مردم زلزله زده