6 اكتبر, 2022

عکس زیباترین دختر جهان در کتاب گینس