2 فوریه, 2023

حملات هکری شبکه بانکی برزیل را فلج کرد