19 ژوئن, 2024

تلاش اپل برای حضور در بازارهای نوپا