ما را حمایت کنید
 

دسته:مذهبی

دعای عهد

متن دعای عهد به همراه ترجمه فارسی از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده: هركه چهل صبحگاه اين عهد...