زنی 20 ساله در آمریکا از پسری 14 ساله باردار شد . این زن به خاطر رابطه جنسی با یک پسر که هنوز بالغ نشده است

گناهکار شناخته شد و راهی زندان شد.

زمانی این پسر وقتی که عکس های بارداری این دختر را دید با پلیس تماس گرفت و قضیه برملا شد. بعد از تحقیقات پلیس

مشخص شد که پسر چند ماه هست با آن زن رابطه دارد.

پسر 14 ساله بعد از فهمیدن بارداری زن از او مرتب آن زن را نزد پزشک میبرد تا از سلامت فرزندش با خبر باشد. پلیس این زن

بعد از متولد شد فرزندش به زندان می اندازد.

او طبق قوانین ایالتی پنسیلوانیا به خاطر برقراری رابطه با یک نوجوان که به سن قانونی نرسیده و از نظر قانون نابالغ است

مجرم شناخته شده و به پرداخت 20 هزار دلار جریمه محکوم شد.و در حال حاضر با قرار  وثیقه دادگاه روانه زندان شده است.

رابطه جنسی پسر 14 ساله با دختر 20 ساله
در حال حاضر فرزند او نزد مادرش است.چگونگی ملاقات و آشنایی این زوج هنوز مشخص نشده است و اینکه آیا آنها برای

ادعایشان تست تعیین والد انجام داده اند یا خیر منتشر نشده است.