دختران مسلمان کشور ترکیه که با ممنوعیت حجاب در برخی مراکز آموزشی و عمومی مواجه هستند،با گذاشتن کلاه گیس روی روسری به جنگ ممنوعیت حجاب رفته‌اند.

دختران مسلمان ترکیه با این شگرد با قانون های سختگیرانه که برای ممنوعیت حجاب در ترکیه وضع می شود رفته اند
ین دو عکس از نشریه “حریت” ترکیه می‌باشد که این ترفند دختران مسلمان را نشان می‌دهد.

ترفند بسیار جالب دختران مسلمان ترکیه
ترفند بسیار جالب دختران مسلمان ترکیه
ترفند بسیار جالب دختران مسلمان ترکیه
ترفند بسیار جالب دختران مسلمان ترکیه